WIĘKSZOŚĆ LUDZI

Większość ludzi nie lubi się wyróżniać z tłumu. Są jednak tacy, którzy zachowują się dokładnie na odwrót: lubią być inni i podkreślają własny nonkonformizm. Jest ich jednak stosunkowo mało.Młodzi ludzie mają skłonności do buntowania się przeciwko zwy­czajom przyjętym w pokoleniu ich rodziców. Mogą się np. ubierać w zupełnie inny sposób. Ale nawet wtedy są skłonni do dostosowywania się do sposobu ubierania innych młodych ludzi. Młodzi ludzie są pod silnym wpływem tego, jak ubierają się ich koledzy.Oczywiście, sam w sobie konformizm nie jest niczym złym ani nie­pożądanym. Wszystkie społeczeństwa opierają się do pewnego stopnia na konformizmie, który powoduje, że jego członkowie wykonują swoje obowiązki i dostosowują się do przepisów. Na przykład większość lu­dzi zatrzymuje się na czerwonych światłach.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!