W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

W stosunkach międzynarodowych zaznacza się bardzo pozytywny trend do osobistych spotkań głów państw — na skalę niemożliwą w czasach, gdy jeszcze nie podróżowano samolotem. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji są w stałym kontakcie. Częste są dyskusje na wszystkich szczeblach władzy. Jeden z najbardziej zdumiewających epizodów nastąpił w roku 1989, kiedy dowództwo sowieckich sił zbroj­nych było przyjmowane, goszczone i oprowadzane po tajnych zakąt­kach Pentagonu. Po tej wizycie nastąpiła rewizyta delegacji dowódz­twa armii Stanów Zjednoczonych, któremu pokazano tajne — do nie­dawna — okręty. Przywódcy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świa­ta spotykają się regularnie, aby wymieniać opinie dotyczące polityki wewnętrznej i międzynarodowej.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!