W PODOBNY SPOSÓB

Pozostałych jedenaście znaków zodiaku jest opisanych w podobny sposób. Jak można jednak udowodnić, że 400 milionów Raków żyją­cych na Ziemi jest „skłonnych do smutku i niepokoju” czy ..silnie zwią­zanych z matką”, czy że „lubią uciekać w świat snów i fantazji”? Te stwierdzenia są prawdziwe w stosunku do każdego człowieka w pew­nym stopniu i w pewnym momencie jego życia. Aby jednak udowodnić któ­rekolwiek z nich, należałoby dokonać porównań o charakterze statystycz­nym dotyczących Raków i ludzi spod innych znaków zodiaku. Czy Raki są bardziej „skłonne do smutku” niż Koziorożce lub Wodniki? W jaki sposób mamy stwierdzić, że Raki są silniej „związane z matką” niż inni ludzie?

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!