UWZGLĘDNIENIE OPINII INNYCH

Próby zrozumienia innych punktów widzenia są bardzo ważne. Dysku­sje i kompromisy pomiędzy ludźmi o różnych opiniach są niemożliwe, jeśli ludzie są przekonani, że jedynie słusznymi ich punkt widzenia, a pogląd przeciwny jest całkowicie błędny.Zastanówmy się nad kontrowersjami, jakie wzbudza kara śmierci. Czy „lepsze dla społeczeństwa” jest wyeliminowanie morderców przez skazanie ich na śmierć? Kontrowersje te dotyczą podstawowych wartości etycznych. Niektórzy wyobrażają sobie, że odebranie życia— nawet mordercy —jest niewłaściwe. Uważają, że lepiej umieścić ich w więzieniu niż dostarczać społeczeństwu złego przykładu przez wyko­nanie na nich wyroku. Inni jednak twierdzą, że skazanie mordercy na śmierć jest właściwe, gdyż chodzi o to, aby powstrzymać innych potencjalnych morderców od zbrodni i aby zadośćuczynić w ten spo­sób ofierze.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!