UPRZEDZENIA

Opinie zarówno amerykańskiego turysty, jak i meksykańskiego sprze­dawcy były pełne uprzedzeń opartych na stereotypach. Pomyśl o słowie uprzedzenie jako o „uprzednim sądzie”: opinii, która jest wygłaszana, za­nim zostaną poznane fakty. Jest to przypadek „brakujących danych ; po­mimo ich braku następuje sformułowanie nieuzasadnionego wniosku. Wydaje nam się, iż takie nieuzasadnione opinie będą na ogół nieko­rzystne. Nie musi tak jednak wcale być: mogą być także przychylne. Przypuśćmy, że ktoś przyjmuje do pracy kogoś o takim samym pocho­dzeniu (kulturowym czy narodowym). I przypuśćmy, że przyjmie go do pracy właśnie z tego powodu. To typowy przykład pozytywnej oceny kogoś ze względu na jego pochodzenie. To samo mogłoby dotyczyć religii, rasy, płci lub dowolnej innej cechy wyróżniającej daną osobę czy grupę spośród innych.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!