STEREOTYP

Stereotyp to opinia, która klasyfikuje członków pewnej grupy jako posiadających te same cechy, oparta na ograniczonej liczbie informacji. Ta opinia jest następnie stosowana do poszczególnych członków grupy, niezależnie od tego, czy dana jednostka — lub nawet cała grupa rzeczywiście na nią zasługuje. Opinia amerykańskiego turysty, w myśl której meksykański wieśniak jest „leniwy”, oparta była na ogólnym ste­reotypie dotyczącym Meksykanów. Podobnie było z opinią meksykań­skiego sprzedawcy o amerykańskim turyście. Słowo stereotyp pochodzi od jednej z metod druku. Płynny metal wlewany jest do formy, aby wykonać w ten sposób dokładną odbitkę tego, co ma być wydrukowane. W ten sposób otrzymujemy kopię przy­gotowanej formy, bez możliwości modyfikacji. Podobnie dzieje się, kie­dy nie znamy poszczególnych osób, wiedząc o nich jedynie, że należą do pewnej grupy — zakładamy wtedy, że są oni „kopiami” osoby, któ­rej charakterystykę zawiera nasz stereotyp.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!