SĄDY I OPINIE

Przy zaku­pie samochodu pytanie, na jakie odpowiadają sobie niektórzy kupujący, może zatem brzmieć: „Lepiej dla kogo: dla jednostki czy dla społeczeń­stwa?”Sądy i opinie, które się z nimi wiążą, w których chodzi o tego typu kwestie „lepiej—gorzej”, jeszcze bardziej się komplikują, kiedy mają związek z opiniami na temat podstawowych wartości i przekonań doty­czących tego, co jest dobre, a co złe. To często prowadzi do sztywnych, fundamentalistycznych postaw i do emocjonalnych sposobów argumen­tacji, które utrudniają dyskusję na tematy publiczne. Otwarty umysł i duży stopień tolerancji dla innych poglądów są konieczne, aby proce­dury demokratyczne mogły sprawnie funkcjonować.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!