ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Nie ferują wyroków, jedynie zadają pytania, których celem jest ukazanie dyskutantom w obiektywnym świetle punktu wi­dzenia strony przeciwnej. Ta procedura często prowadzi do wzajemne­go zrozumienia i rozwiązania konfliktu.Mediacja często jest stosowana przez osoby prywatne i przedsię­biorstwa, aby rozwiązać konflikt, który bez tego mógłby się przerodzić w kosztowny proces sądowy. Mediator nie wydaje osądu, stara się jedy­nie doprowadzić strony do ugody. Arbitraż to podobna procedura. Obie będące w konflikcie strony godzą się na zaakceptowanie decyzji bezstronnego arbitra (lub komisji arbitrażowej). Często jest to znacznie mniej kosztowny i mniej męczą­cy sposób niż prowadzenie długich i wyczerpujących sporów sądowych.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!