PODATNOŚĆ NA OPINIE INNYCH

W wielu takich eksperymentach zaledwie jedna czwarta uczestników udzielała odpowiedzi zgodnych ze swoim przekonaniem. Pozostałe trzy czwarte w różnym stopniu poddawały się opiniom innych.Jeśli w tak prostej sprawie ludzie mogą aż tak podlegać wpływom innych, to jak bardzo będą ulegli w skomplikowanych sytuacjach ży­ciowych? Podatność na wpływ cudzych opinii może mieć wpływ na wyniki wyborów. Ludzie mają skłonność do głosowania wraz z więk­szością. Z tego powodu badanie opinii publicznej, z którego wynika, że jeden z kandydatów prowadzi, może zwiększyć jego przewagę. Dyktatorzy mogą pozostać znacznie dłużej na swoim stanowisku przez nagradzanie konformizmu i zastraszanie przeciwników groźbami i ka­rami.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!