NIEKTÓRE POWSZECHNE STEREOTYPY

W Ameryce rozpowszechnionych jest wiele stereotypów, które nieko­niecznie mają podłoże rasowe. Na przykład:Mieszkańcy miast wykazują tendencję do postrzegania mieszkańców wsi jako szczerych, łatwowiernych, niedouczonych i niezbyt wyrafinowa­nych, natomiast mieszkańcy wsi postrzegają mieszkańców miast jako wy­rafinowanych, układnych, skąpych, nieuczciwych i niemoralnych… Pracowników fizycznych postrzega się jako ludzi silnych, głupich, lubiących przyjemności i rozrzutnych, a przedsiębiorców jako chciwych, wyniosłych, chytrych i apodyktycznych.Ludzie z klas wyższych postrzegani są jako inteligentni, ambitni, po­stępowi i mili, z klas niższych jako niedouczeni, leniwi, hałaśliwi, brudni i niefrasobliwi.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!