JAK ZMIENIAĆ STEREOTYPY

Jednym ze sposobów na przezwyciężenie stereotypów i uprzedzeń jest umożliwienie ludziom wzajemnego poznawania się. Na ogół jest to moż­liwe, kiedy różnice kulturowe nie są zbyt duże i kiedy stereotypy nie są związane z silnymi emocjami. Kiedy jednak emocje są silne, wyelimi­nowanie uprzedzeń wymaga postawienia ludzi z różnych grup w sytu­acji wymuszonej współpracy dla osiągnięcia jakiegoś ważnego wspól­nego celu. Organizuje się np. wyprawy przygodowe, w których uczest­niczą ludzie z różnych grup. Kiedy ludzie pomagają sobie nawzajem, stereotypy i uprzedzenia słabną lub nawet znikają.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!