JAK ZAPOBIEC

Ważnym przykładem działania mającego na celu przeciwstawienie się uprzedzeniom i stereotypom, jest akcja zamożnego przedsiębiorcy Eugene’a Langa. Złożył on niezwykłą ofertę pomocy uczniom szkoły, do której chodził jako dziecko! Jego propozycja skierowana była przede wszystkim do biednych dzieci murzyńskich i latynoskich — zaofero­wał im pokrycie kosztów studiów w college’ u, o ile ich wyniki w nauce pozwolą na pójście do college’u. Szkoła ta była ulokowana w bardzo ubogiej dzielnicy; jej ucznio­wie w większości pochodzili z grup mniejszościowych. Dzieci nie mia­ły widoków na dostanie się do college’u, i dlatego nie przykładały się do nauki. Były na najlepszej drodze do tego, aby potwierdzić przypusz­czenie, ze nie są zdolne do sukcesów szkolnych.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!