EFEKTYWNE PODEJŚCIE

Ankiety przeprowadzone na tydzień przed wyborami pokazywały, że Truman szybko nadrabia straty, ale Dewey — już pewien zwycięstwa — spoczął na laurach. Tymczasem Truman odwrócił bieg wydarzeń i wygrał wybory. Jego zwycięstwo było lekcją dla polityków: ankiety należy trakto­wać poważnie, zwłaszcza jeśli chodzi o ukazywane przez nie trendy. Ankiety często prowadzą do „efektu orszaku”, dając w ten sposób przewagę kandydatom mającym dostatecznie dużo pieniędzy na ich prze­prowadzenie (zob. rozdział 10.). Wcześnie przeprowadzone badania po­zwalają stwierdzić, jakie kwestie mogą przyciągnąć, a jakie zniechęcić wyborców. Wskazują najbardziej efektywne podejście przy konstruowa­niu przemówień czy reklam.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!