DRUGI BŁĄD

Drugi błąd związany jest z pierwszym: osoba posługująca się stereotypami opiera się w dedukcyjnym rozumowaniu na pewnej nadgenerałizacji, stosując je do wszystkich członków danej grupy. Jeśli zauważy się kogoś, kto nie pasuje do danego stereotypu, mówi się wtedy o „wyjątku potwier­dzającym regułę”.Czy ty operujesz jakimiś stereotypami w odniesieniu do specyficz­nych kategorii ludzi? Przeprowadź na sobie test, posługując się poniż­szą listą. Czytając punkt po punkcie, zatrzymaj się na chwilkę i zaob­serwuj swoją reakcję. Czy twoje odczucie dotyczące przestawicieli tej grupy jest pozytywne czy negatywne? Czy jest przyjemne, nieprzyjem­ne czy neutralne?

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!