CZYM JEST OPINIA

Jeden ze słowników definiuje opinię jako „przekonanie lub sąd oparty na niewystarczających lub niepewnych przesłankach”. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z „brakującymi danymi” lub — być może — z „nieostrymi danymi”, które nie muszą doprowadzić nas do poprawnego wniosku. Zawsze istnieje pewien poziom niepewności w opiniach, a wiele spośród nich jest z całą pewnością wielce wątpliwych i niepew­nych. Możemy oszacować stopień tej niepewności: w wielu kwestiach społecznych często mamy do czynienia z dużą różnorodnością opinii, wyrażających nieraz diametralnie różne punkty widzenia. Oczywiście nie wszystkie mogą być prawdziwe.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!