BŁĘDY TOWARZYSZĄCE STEREOTYPOM

Kiedy do kiepskiego eseju dołączono fotografię atrakcyjnej kobiety, oceny były zdecydowanie wyższe, niż gdy fotografia przedstawiała nieatrakcyjną kobietę. Ci stu­denci byli zatem przychylnie nastawieni do atrakcyjnej kobiety, a nie­przychylnie do nieatrakcyjnej.Kiedy widzimy jednostkę, o której nic nie wiemy — poza tym, że wchodzi w skład grupy, w stosunku do której mamy wykształcone ste­reotypy — wielu z nas przypisuje tej osobie cechy, których dotyczą te stereotypy. Kiedy poznamy pewną liczbę osób z tej grupy i — ku nasze­mu zdumieniu — odkrywamy, że „obrazy w naszych głowach” są błęd­ne, większość z nas zmienia swoje poglądy.Stereotypom na ogół towarzyszą błędy w rozumowaniach, które po­chodzą z błędnych lub brakujących faktów, nadgeneralizacji i wyciąga­nia pochopnych wniosków. Z tego powodu musimy być bardzo ostroż­ni, kiedy posługujemy się stereotypami, i musimy być przygotowani na to, że często okażą się one błędne; może nawet będzie tak w większości sytuacji.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Amanda i jestem matką trojga dzieci. Życie z nastolatkami nie należy do najłatwiejszych zajęć. Bardzo pomogły mi wskazówki w internecie, dlatego też chciałabym podzielić się tymi wskazówkami z Wami.
error: Content is protected !!